VALIDIA

Sairilan koulukoti

sairila.png

Valtion koulukodit ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisia  lastensuojeluyksikköjä, jotka tuottavat erikoistuneen lastensuojelun ja erityisopetuksen palveluita. Sairilan koulukoti toimii Mikkelissä.

Sairilan koulukoti hakee kahta ohjaajaa vaativan laitoshoidon Keltainen Talo I-yksikköön. Keltaisessa talossa on neljä asiakaspaikkaa. Keltainen Talo tarjoaa hyvän mahdollisuuden työskennellä osana moniammatillista tiimiä.

Ohjaajan tehtäviin kuuluu muun muassa omaohjaajana työskenteleminen ja  osallistuminen nuoren hoidon ja kasvatuksen suunnitteluun ja toteutukseen yhdessä muiden työntekijöiden kanssa.

Ohjaajaksi valittavalta hakijalta vaaditaan tehtävään soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai AMK-tutkintoja edeltänyt opistoasteinen tutkinto. Soveltuvia tutkintoja ovat esimerkiksi sosionomi (AMK), sairaanhoitaja (AMK), yhteisöpedagogi (AMK).

Mukana YouTube (https://youtu.be/eMMLC86l1Y0) lähetyksessä 28.1.2021 klo 14.25

Haettavien paikkojen lukumäärä:

2 kpl

Haettavat työpaikat:

kaksi ohjaajan virkaa

Hakuaika: 11.1.2021 - 25.1.2021

Lisää avoinna olevista viroista:

Johtava ohjaaja Tero Väisänen p. 0295244253

johtava ohjaaja Risto Vesanen p. 0295244305

valtiolle.fi sivusto

https://www.valtiolle.fi/fi-FI (ID-tunnus 33-15-2021)